Akrüülgeelitehnoloogia täiendkoolitus (baasõpe peab olema läbitud. Uuenenud kava)

(8 ak tundi) 195 €

Akrüülgeelitehnoloogia on vallutanud kogu kunstküünemaastiku just selle tõttu, et varem kasutatud vängelõhnaline akrüültehnoloogia asendub osaliselt polüakrüülgeeliga ja küünte kujundamine on väga huvitav ja lihtne. Klient ei pea taluma tugevat monomeeri lõhna ja tehnikul on lihtsam oma tööd teha ja fantaasiat kasutada, sest geelid on miksitavad nii värvigeelidega, pulbritega kui ka omavahel. Polüakrüülgeel on lõhnatu kuigi tehnoloogia sarnaneb kergelt akrüültehnoloogiale. 

Eesmärk: õpetada akrüülgeeliga töötama järgides geomeetriliselt õiget küünekuju. Vajadusel paigaldada ja lõigata šabloone vastavalt kliendi küünekujule. Kanda küüntele akrüülgeeli õigete tehnikatega ja sobivas koguses. Õpetada küünekuju modelleerima arvestades stressitsooni ja vaba serva paksust, kasutades uusimaid viilimisvõtteid.

Koolituspäev sisaldab:

 • akrüülgeeli tutvustus ja omadused
 • lisamaterjalide tutvustus
 • erinevad pealekandmise võimalused
 • praktiline töö modelli küüntel, kasutades akrüülgeeli
 • šabloonide lõikamine/paigaldamine, olenevalt modelli küünte olukorrast ja vajadusest
 • kuju viilimine
 • lõppviimistlus

Õpiväljundid, kus koolituse läbinu:

 • vastavalt akrüülgeeli omadustele kasutab toodet õigesti;
 • kannab õiges koguses geeli küüntele;
 • modelleerib geomeetriliselt õige küünekuju, arvestades stressitsooni/vabaserva paksust;
 • paigaldab ja lõikab šabloone arvestades kliendi küünte omadusi;
 • hooldab küüsi akrüülgeeliga ja kasutab uuemaid viilimisvõtteid.

PS! Koolitust on võimalik läbida ka 2-päevasena, kus esimesel päeval tutvume toodetega ja harjutame viilimistehnikat ja teisel päeval õpime reversetehnikat teostama Polymaster geeliga (mõõtmised, prantsusejoone kujundamine, viilimine, vabaserva kujundus, toodete segamine jne) ning kinnistame viilimistehnikat ja küünte korrektset kuju. 2-päevasel koolitusel on võimalik harjutada  2 erinevat kuju (hind 280€ sis.KM)

Õpilasel on vaja leida koolituseks modell!

Koolitaja:
Mari Sengbusch
tel 59109922
e-post mari@mereneidparnu.eu


Taseme tõstmise koolitused (vajalik baasõppe läbimise tõendamine)

(8ak tundi) 195€

1.1 Kunstküünte hoolduse praktiline täiendkoolitus ehk probleemsete küüte hooldus -  on mõeldud tehikule, kel läbitud baasõpe ning kes tunneb, et vajab abi keeruliste kunstküünte hooldusel.
Õppepäeva sisu: vana materjali oskuslik eemaldamine kasutades selleks käsiviili ja elektriviili ning sellega kaasnevaid puuriotsikuid, šabloonidega küünekuju taastamine, vajalike materjalide õige järjekord ja efektiivne kasutamine, õige viilimistehnika kasutamine, ideaalne lõppviimistlus. Vajalik on leida modell, kellel esineb võimalikult palju probleeme küüntel (konksus, paksud, materjal lahtine, treppis jne)

1.2 Kunstküünte paigaldamine šabloonidega  -  on mõeldud tehnikule, kel on jäänud puudulikuks šabloonide õige kasutus või kelle baasõpe ei sisaldanud šabloonidega töötamist. Šabloonidega küünte paigaldamine on kõige vastupidavam versioon kunstküünte paigaldamisel, sest šabloonid asetatakse arvestades naturaalse küüne eripärasid.
Õppepäeva sisu:
naturaalse küüneplaadi õige ettevalmistamine, elektriviili kasutamine ja sellega seotud puuriotsikud, šabloonide ettevalmistus, šabloonide korrektne sobitamine küüne ja sõrmega nii, et see oleks fikseeritud ja moodustaks soovitud tulemuse, šabloonide lõikamine, materjalide oskuslik ja efektiivne kasutamine, õige küünekuju modelleerimine, pidades silmas C ja D kurvi. Õpilasel on vaja leida modell, kellele paigaldada geelküüned šabloonide abil.

1.3 Erinevad salongiküünekujud - on mõeldud tehnikule, kes soovib teada küünte kujude õiget geomeetriat ning vastavalt sellele ka õigeid viilimistehnikaid.
Õppepäeva sisu:  naturaalse küüneplaadi õige ettevalmistamine, elektriviili kasutamine ja sellega seotud puuriotsikud, šabloonide ettevalmistus, šabloonide korrektne sobitamine küüne ja sõrmega nii, et see oleks fikseeritud ja moodustaks soovitud tulemuse, materjalide oskuslik ja efektiivne kasutamine, õige küünekuju modelleerimine arvestades õiget geomeetriat ning pidades silmas C ja D kurvi, küünte vaba serva viilimisel erinevad kujud – kandiline, pehme kandiline, ovaalne, mandel ja palju nõutud coffin küünekuju. Õppeks on vajalik leida modell, kellele teostada geelküünte hooldus.

1.4 Kunstküünte hooldus elektriviiligaon mõeldud tehnikule, kes soovib oma igapäevast tööd kiirendada elektriviili abil.
 Õppepäeva sisu: 
Küünte ettevalmistus elektriviiliga, kasutades aparaadimaniküüri võtteid. Küünte modelleerimine arvestades õiget geomeetriat, küüntele õige kuju andmine ning elektriviili efektiivne kasutamine. Õppeks on vaja leida modell, kellele teostada geelküünte hooldus.

1.5 Igapäevane hooldus "reverse" tehnikas

Tehnikule, kes on läbinud baaskoolituse, omavad töökogemust ja kes sooviks end täiendada keerulisemate võimalustega geelküünte hooldamisel. Õpe on sobilik igapäevahoolduse oskuste lihvimiseks ning annab palju erinevaid võimalusi prantsusejoone kujundamiseks.

Hoolduse käigus tehakse prantsuse naeratusejoon „reverse“ tehnikas.

Õppepäeva sisu: vana materjali eemaldamine; küünenahkade ja -vallide korrastamine puuriga; materjali peale kandmine reverse tehnikas (võimalus kasutada teisi disainimise võtteid vabaserva disainimiseks); kuju andmine (PS! ei teostata erikujuhooldust; C kaar 15-30%) viilimissuunade harjutamine koos puurihooldusega; vabaserva hooldus;

Õppeks on vajalik leida modell, kellele teostada reversetehikas prantusemaniküür kuid õpet on võimalik teostada ka oma käel.

Õpiväljundid, koolituse läbinu:

 • Mõistab ja teab erinevaid kunstküünte tööks vajalikke materjale
 • Oskab materjale kasutada efektiivselt ja ökonoomselt
 • Teeb naturaalse küüneplaadi ettevalmistuse kunstmaterjali pealekandmiseks naturaalset küünt kahjustamata
 • Oskab kasutada šabloonide vastavalt naturaalsele küünekujule ja soovitud lõpptulemusele
 • Oskab modelleerida küünekuju järgides C ja D kurvi, stressipunkti.
 • Valib viili tugevuse vastavalt materjalile ja kasutab õigeid viilimistehnikaid
 • Viimistleb küüned vastavalt kujule ja soovitud lõpptulemusele

Koolitaja:
Mari Sengbusch
tel 59109922
e-post mari@mereneidparnu.eu

Voog. Tee ise koduleht!